تولید لیبل های سفید جهت استفاده در:

  • داروخانه ها 
  • قطعه سازی ها
  • خودروسازی ها
  • اداره پست 

.All Rights reserved by Barchasbsazan Mobtaker Co ©

Developed & Designed By Raham Design